Σεμινάρια Η/Υ Ενηλίκων Expert Επίπεδο MASTER


 

MS Word Expert 2003

 • Αλλαγή εμφάνισης εγγράφου
 • Προσαρμογή του Word
 • Συνεργασία με άλλους
 • Χρήση εγγράφων στον ιστό
 • Δημιουργία ομαδικών επιστολών και ετικετών
 • Δημιουργία φορμών
 • Υποσημειώσεις και σελιδοδείκτες
 • Πίνακες περιεχομένων και ευρετήρια

MS Excel Expert 2003

 • Εκτέλεση υπολογιστών σε δεδομένα
 • Αλλαγή εμφάνισης εγγράφου
 • Συνεργασία με άλλους χρήστες
 • Συγκεκριμένα δεδομένα με φίλτρα
 • Ταξινόμηση και σύνοψη δεδομένων
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες
 • Μακροεντολές
 • Εργασία με στοιχεία βάσεων δεδομένων
 • Δημοσίευση πληροφοριών στον Ιστό
Με την προϋπόθεση να έχει αποκτήσει τις πιστοποιήσεις των εφαρμογών:
 • MS Outlook 2003
 • Ms Access 2003
 • MS Power Point 2003

 

Πίσω στο Κέντρο Πληροφορικής