Σεμινάρια Η/Υ Ενηλίκων Microsoft Office Specialist - Ενότητα 2η


 

MS PowerPoint 2003

 • Αναγνώριση και τα βασικά του Ms PowerPoint
 • Μετακίνηση μέσα σε μια παρουσίαση
 • Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης
 • Πρότυπα σχεδίασης / Αυτόματο περιεχόμενο
 • Χρήση των προβολών παρουσίασης
 • Προβολή Διάρθρωσης
 • Διόρθωση Ορθογραφίας και Γραμματικής Εισαγωγή νέας διαφάνειας (Slide)
 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Εκτύπωση μιας παρουσίασης
 • Εικόνες και γραφικά
 • Πίνακες
 • Προβολή Ταξινόμησης Διαφανειών
 • Εργαλεία σχεδίασης
 • Υπόδειγμα Τίτλων και διαφανειών
 • Προβολή Παρουσίασης
 • Δημιουργία Γραφικών Παραστάσεων
 • Μορφοποίηση μια Παρουσίαση
 • Εναλλαγές διαφάνειας
 • Χρονισμός Παρουσίασης
 • Προσαρμογή Κίνησης των εργαλείων συστήματος

MS Access 2003

 • Αναγνώριση και βασικά της Ms Access 2003
 • Τα Αντικείμενα της Βάσης Δεδομένων
 • Δημιουργία πινάκων στην Ms Access 2003
 • Εισαγωγή στοιχείων σε ένα Πίνακα
 • Εγγραφές και Πεδία
 • Αντιγραφή - Μεταφορά δεδομένων
 • Μορφοποίηση Πίνακα
 • Ταξινόμηση και Φιλτράρισμα δεδομένων
 • Δημιουργία Σχέσεων Πίνακα
 • Ερωτήματα - Δημιουργία και χρήση τους
 • Αποτελέσματα Ερωτημάτων
 • Φόρμες - Δημιουργία και χρήση τους
 • Χρήση της Εργαλειοθήκης
 • Εκθέσεις - Δημιουργία και χρήση τους
 • Ιδιότητες Πεδίων - Τύποι δεδομένων
 • Σχεσιακοί Συντελεστές
 • Χρησιμοποιώντας την Σχεδίαση Αντικειμένων
 • Βάσεις Δεδομένων και Internet
 • Εισαγωγή Δεδομένων από άλλα προγράμματα
 • Εξαγωγή Δεδομένων σε άλλα προγράμματα

 

Πίσω στο Κέντρο Πληροφορικής