Σεμινάρια Η/Υ Ενηλίκων Microsoft Office Specialist - Ενότητα 1η


 

1. Windows XP

 • Το εσωτερικό και τα μέρη του υπολογιστή
 • Περιφερειακές συσκευές του Η/Υ
 • Το περιβάλλον των Windows Millennium
 • Δουλεύοντας με την ιεραρχία των Windows
 • Χρήση του Εξερευνητή των Windows Me
 • Ρυθμίσεις βασικών μηχανημάτων του Η/Υ
 • Δημιουργία φακέλων & αντιγραφή αρχείων
 • Τροποποιώντας την επιφάνεια εργασίας των windows Millennium
 • Βοηθητικά προγράμματα των Windows Me
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων και συσκευών
 • Χρήση εργαλείων του συστήματος

2. MS Word 2003

 • Τα βασικά στοιχεία στο Word
 • Μετακίνηση μέσα σε κείμενο
 • Τρόποι επιλογής μέσα στο κείμενο
 • Μορφοποίηση σε γράμματα και παραγράφους
 • Εργαλεία ορθογραφίας και γραμματικής
 • Χρήση των στυλ γραφής
 • Στηλοθέτες & δημοσιογραφικές στήλες
 • Πίνακες
 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα
 • Κουκίδες και αρίθμηση
 • Εργαλεία σχεδίασης
 • Εισαγωγή εικόνων και γραφικών
 • Εκτύπωση
 • Πρότυπα και η χρήση τους

4. MS Excel 2003

 • Τα βασικά του Excel
 • Εισαγωγή/ διαγραφή στηλών και γραμμών μέσα σε ένα φύλλο εργασίας
 • Ρυθμίσεις σελίδας και εκτύπωση φύλλου
 • Μεταφορά και αντιγραφή δεδομένων
 • Μορφοποίηση κείμενου & αριθμών
 • Μορφοποίηση πινάκων και στυλ της
 • Φόρμουλες και συναρτήσεις / Πρότυπα
 • Γραφικές παραστάσεις, γραφικά, ταξινόμηση στοιχείων & φιλτράρισμα δεδομένων

3. INTERNET

 • Ιστορία του Internet ,τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής
 • Το internet και η χρήση του
 • Search engines
 • Σελιδοδείκτες & αγαπημένα
 • Αποθήκευση εικόνας - κειμένου
 • Outlook Express (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)

5. MS Outlook 2003

 • Αναγνώριση και τα βασικά του Ms Outlook
 • Μετακίνηση μέσα στο Ms Outlook 2003
 • Χρήση μηνυμάτων
 • Αποστολή / Παραλαβή μηνυμάτων
 • Διαχείριση Μηνυμάτων
 • Αρχεία του Ms Office και Ms Outlook
 • Κουμπιά επιλογών
 • Εισαγωγή αρχείων σε μήνυμα
 • Υπογραφή μηνύματος και άλλες ρυθμίσεις
 • Εκτύπωση μηνυμάτων
 • Χρησιμοποιώντας το Ημερολόγιο
 • Προγραμματίζοντας μία Συνάντηση
 • Πρόσκληση σε Σύσκεψη
 • Περιοδικότητα Συνάντησης
 • Εκτύπωση πληροφοριών από το Ημερολόγιο
 • Δημιουργία Επαφών
 • Διαχείριση των Επαφών
 • Διαχείριση εργασιών
 • Οι Σημειώσεις και η χρήση τους
 • Οργάνωση εργασιών στο Ms Outlook 2003
 • Ρυθμίσεις στο Ms Outlook 2003
 • Βιβλίο Διευθύνσεων και η χρήση του

 

Πίσω στο Κέντρο Πληροφορικής