Ύλη για Δ' και ΣΤ' Δημοτικού


 

Θα μάθουν για την λειτουργικότητα των Windows και τα εισαγωγικά των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή.

  Windows

Στην ενότητα οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την επεξεργασία κειμένου και το Microsoft Word, καθώς επίσης θα επεξεργάζονται και ψηφιακές φωτογραφίες.

  Word

Οι μαθητές θα εισάγουν τα οικονομικά δεδομένα σε φύλλα εργασίας και θα τα παρακολουθούν με την βοήθεια των εργαλείων του προγράμματος Microsoft Excel και των γραφικών παραστάσεων.

  Excel

θα διδαχτούν Microsoft Access για να μάθουν πως λειτουργούν οι βάσεις δεδομένων .Τέλος θα χρησιμοποιήσουν και το πρόγραμμα παρουσιάσεων Microsoft PowerPoint για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

  Access & PowerPoint

 

Πίσω στο Κέντρο Πληροφορικής