Ύλη για A', B' και Γ' Λυκείου - Επίπεδο 1 Specialist


 

Το πρόγραμμα εξετάσεων Microsoft Office Specialist προσφέρει στους μαθητές επίσημη πιστοποίηση γνώσης πάνω στην χρήση των πιο δημοφιλών εφαρμογών της Microsoft, των προγραμμάτων του Microsoft Office 2003. Η πιστοποίηση αυτή είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ένα απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσμίως καθώς είναι το μόνο που έχει την υπογραφή της Microsoft.

    Microsoft Excel 2003

Οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν το πιο ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα διαχείρισης φύλλων εργασίας. Το Microsoft Excel δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί πίνακες στοιχείων και στη συνέχεια, με βάση τα στοιχεία αυτά, να εκτελεί υπολογισμούς, να κάνει συγκρίσεις και συσχετίσεις δεδομένων με στόχο να αποκομίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

    Microsoft Power Point 2003

Οι μαθητές θα μάθουν να οργανώνουν και να παραδίδουν δυναμικές παρουσιάσεις σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται πλέον από όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν μια εντυπωσιακή παρουσίαση πολυμέσων σε ένα μικρό ή μεγάλο κοινό.

 

Πίσω στο Κέντρο Πληροφορικής