Πρόγραμμα Σπουδών


 

Πρόγραμμα Γυμνασίου

A' Γυμνασίου
Μαθηματικά Αρχαία Νεοελληνική Γλώσσα    
Β' Γυμνασίου
Μαθηματικά Αρχαία Νεοελληνική Γλώσσα Φυσική Χημεία
Γ' Γυμνασίου
Μαθηματικά Αρχαία Νεοελληνική Γλώσσα Φυσική Χημεία
Πρόγραμμα Λυκείου

A' Λυκείου
Μαθηματικά Φυσική Χημεία Αρχαία Νεοελληνική Γλώσσα
Β' Λυκείου
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Φυσική Γενικής Παιδείας Φυσική Κατεύθυνσης
Χημεία Γενικής Παιδείας Χημεία Κατεύθυνσης
Βιολογία Γενικής Παιδείας Βιολογία Κατεύθυνσης
Αρχαία Γενικής Παιδείας Αρχαία Κατεύθυνσης
Ιστορία Γενικής Παιδείας Ιστορία Κατεύθυνσης
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Λατινικά Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Φυσική Γενικής Παιδείας Φυσική Κατεύθυνσης
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Χημεία Κατεύθυνσης
Βιολογία Γενικής Παιδείας Βιολογία Κατεύθυνσης
Ιστορία Γενικής Παιδείας Αρχαία Κατεύθυνσης
  Ιστορία Κατεύθυνσης
  Λατινικά Κατεύθυνσης
  Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατεύθυνσης