Κέντρο Πληροφορικής


Ύλη για A' Δημοτικού
Ύλη για Β' και Γ' Δημοτικού
Ύλη για Δ', E' και ΣΤ' Δημοτικού
Ύλη για A', B' και Γ' Γυμνασίου - Επίπεδο 1 Specialist
Ύλη για A', B' και Γ' Γυμνασίου - Επίπεδο 2 Specialist
Ύλη για A', B' και Γ' Λυκείου - Επίπεδο 1 Specialist
Ύλη για A', B' και Γ' Λυκείου - Επίπεδο 2 Specialist
Σεμινάρια Η/Υ Ενηλίκων Microsoft Office Specialist -
    Ενότητα 1η
Σεμινάρια Η/Υ Ενηλίκων Microsoft Office Specialist -
    Ενότητα 2η
Σεμινάρια Η/Υ Ενηλίκων Expert Επίπεδο MASTER
IC3 (INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION)